Bartosz Konopnicki

Wiersze         


Co ci się dzieje         Rozszczelnieni        Strach


W czerwcu 2013 roku nakładem Wydawnictwa Miniatura ukazał się mój tomik poezji pt. "Rozszczelnienie"W sierpniu 2015 roku ukazał się kolejny tomik mojego autorstwa pt. "Skrawki"

Tomik "Skrawki" - Bartosz Konopnicki


Do nabycia:

W Wydawnictwie Miniatura pod adresem e-mail: 
 miniatura@autograf.pl

 Zapraszam do lektury


© Copyright by Bartosz Konopnicki 2008 - 2015